Διάφορες

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

 

Διοργανωτές 3ου Πανελ. Διαγ. Σκίτσου

 

Αγώνες στο Γυμνάσιο Καλαβρύτων

 

Αναμνηστική 3ου Πανελ. Διαγ. Σκίτσου

 

Εξώφυλλο βιβλίου σκακιστικών εκδηλώσεων

 

Επίσκεψη Φόνσου-Μερκούρη στα Καλάβρυτα

 

Ομάδα Λυκείου Καλαβρύτων με Πρόεδρο ΣΕΠΟΚΕ

 

Περικλής Ρεκούτης - Ο Μεγαλύτερος έλληνας σκακιστής - Αθλητής του ΣΕΠΟΚΕ

 

Σεμινάριο διαιτητών σκάκι με Τ. Νικολόπουλο

 

ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ στο Λειβάρτζι Καλαβρύτων

 

ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ στον πεζόδρομο Καλαβρύτων